شما دعوت شدین برای عضویت در

خراسان رضوی

این کانال در راستای معرفی و اطلاع رسانی برنامه ها و فعالیتهای تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی و برنامه های ملی و مذهبی و ارائه محتواهایی در حوزه تشکلها، ایجاد شده است. لطفا جهت ارائه نظرات و پیشنهادات با شناسه @shadkam در ارتباط باشید.
عضو شو